Viklan Husova kazatelna

Husova kazatelna se nachází po pravé straně silnice z Vysokého Chlumce do Petrovic - necelý kilometr za Bratřejovem je odpočívadlo, od kterého je k viklanu jen několik desítek metrů.

 

Jedná se o největší český viklan (přes 2 m vysoký a přes 4 m dlouhý). Jde o názorný příklad zvětrávání žuly na Sedlčansku. Na balvanu je hluboká mísa o rozměrech 80x60cm lidově pojmenovaná jako „obětní mísa“. Energeticky citlivější osoby v ní mohou vnímat nepříjemné pocity.

Tento viklan objevil roku 1875 lobkovický stavební rada Jan Pudil. Přes veškerou snahu se mu však nepodařilo najít pověst, která by potvrdila jeho domněnku, že místo sloužilo v pohanských dobách k obětním účelům.

Podle tradice tu kázal Mistr Jan Hus. V okolí nalezneme další balvany zajímavých forem. Tento balvan, a další nacházející se v nedalekém okolí, jsou chráněnou přírodní památkou vyhlášenou v roce 1977, jejíž rozloha zaujímá plochu 9,07 hektarů. Kolem viklanu prochází trasa naučné stezky nesoucí název Petrovicko a dvě značené turistické trasy (červená a modrá).