Zajímavosti v přírodě

Dublovice

» Musík, největší rybník na Sedlčansku o výměře 50 ha, jezero, chráněná přírodní rezervace
» obranný bunkr z roku 1938 vystupující z řeky Vltavy (Zvírotice)
» smírčí kříž "Baba"
» kostel Nejsvětější Trojice, uvnitř náhrobek Krčínovy dcery Mariany z roku 1597
» Zvírotice, zajímavá architektura nových Zvírotic, vystavěných po vzoru jihočeské vesnice při budování Slapské přehrady

 

 
Jesenice

» naučná křížová stezka na vrch Kalvárie
» naučná stezky na zříceninu hradu Zvěřinec
» farní kostel Nejsvětější Trojice ze 14. stol., před ním socha faráři Antonínu Legovi, náhrobní desky uvnitř i vně kostela

 

 
Kamýk nad Vltavou

» Vrškamýk - zřícenina hradu ze středověku
» Kamýcká vyrovnávací nádrž
» 4 obranné bunkry z 2.sv. války z roku 1938
» most (současnou podobu má po rekonstrukci z roku 1999)
» skalní město u Velké
» kostel Narození Panny Marie

 

 
Klučenice

» rozhledna Onen Svět (590 m, 15 m)
» pravěké hradiště Žíkov nedaleko Voltýřova
» barokní kostel sv. Jana Křtitele a sv. Antonína Opata

 

 
Kňovice

» zámek a kaple (uzavřeno)

 

 
Kosova Hora

» kašna z roku 1871 s kamenným sloupem a barokní sochou sv. Jana Nepomuckého z pol 17. století
» zámek v Kosově Hoře a Dobrohošti (uzavřen)
» hrobka rodiny Mladotů navrhovaná Janem Kotěrou
» židovská synagoga a hřbitov
» naučná stezka Járy Heřmana Kolihovským lesem - Soudný kámen, Hadí studánka, Bludný kořen
» kostel sv. Bartoloměje

 

 
Krásná Hora

» kamenný korec z roku 1822, náměstíčko
» monumentální památník připomínající střet dvou letadel v roce 1929
» viklan
» kostel sv. Mikuláše
» tvrz "Holanova turyň" (Plešiště - po dohodě s majitelem přístupná)

 

 
Křepenice

» tvrz Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan - Nový hrádek Krčínov (v současné době v rekonstrukci)
» Malé a Velké kolo - pozůstatky keltského hradiště
» památní lípa
» památník obětem zdejšího koncentračního tábora

 

 
Milešov » vila Destinnov, dříve zámeček, kde trávila mládí operní pěvkyně Ema Destinnová
» na vrchu Kolečko stojí katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1902
 
Nalžovice

» Národní přírodní rezervace Albertovy Bílé skály - naučná stezka Drbákov - Albertovy skály (jedinečné vyhlídky z dominantních skal na řeku)
» zámek (v současnosti užívá ÚSP)
» lihovar na Chlumu - za války sloužil jako krematorium
» kostel sv. Václava na Chlumu

 

 
Nedrahovice » jedinečná stoka dlouhá bezmála 2,5 km z Novodvorského rybníky do Plužince, stará přes 500 let
» japonská zahrada (stálá expozice bonsají)
» kamenná lávka z roku 1861 (Kamenice)
» Husova lípa (Úklid)
 
Nechvalice » kostel sv. Mikuláše  
Osečany » rozhledna Drahoušek (kopec má 504 m, na vyhlídku vystoupáte o dalších 32 m. výše)
» zámek s rozsáhlým parkem (uzavřen)
» vodojem na návsi
 
Petrovice

» rozhledna Kuníček na vrchu Hodětín (551 m, 36,6 m)
» zámek (uzavřen)
» naučná stezka Krajem kamenů dlouhá 27 km (Žemličkova Lhota)
» originální křížová cesta z roku 2000 s reliéfy vytesanými do kamene
» viklany Husova kazatelna a Vrškámen
» jeskyně v Týnčanech (uzavřené)
» sochy svatých při silnici na Týnčany
» kříž u Krchova z roku 1998, jenž nahradil svého předchůdce, postaveného zde před rokem 1680
» kostel s náhrobní deskou Jakuba Krčína (v Obděnicích)

 

 
Počepice » křížová cesta
» sochy svatých při silnici na Vysoký Chlumec
» kostel sv. Jana Křtitele
 
Prosenická Lhota » zámek v Suchdole (uzavřen)
» rybníky Klobása, Jelito a Jitrnice
 
Příčovy » torzo větrného mlýna ze 17.stol.
» zámek (nepřístupný)
 
Radíč

» torza zřícenin hradů Ostromeč a Kozí hřbet
» zámek s kaplí a sochami svatých (nepřístupný)
» více než 2000 let staré keltské oppidum, vyhlídka opata Zaorala (Hrazany)
» Psané skály
» dvůr Chýnov, kde se natáčel seriál Zdivočelá země

 

 
Sedlčany » zámek Červený Hrádek s přístupným parkem
» zámek Třebnice - rodiště maršálka Radeckého (nepřístupný)
» hvězdárna na Cihelném vrchu
» Sedlčanská kotlina
» radnice z roku 1903 (novorenesanční sloh)
» kostel sv. Martina ze 14. stol. (gotický styl)
» kostel Církvička
» kaple v Solopyskách
 
Solenice » Orlická přehrada
» bývalý pivovárek Šefrovna
 
Svatý Jan » Čertovo kopyto (Hrachov)
» zámek (Skrýšov - nepřístupný)
» historický špýchar (Drážkov), zajímavá lidová architektura (nepřístupný)
» židovský hřbitov Radobyl
» kostel sv. Jana Nepomuckého
 
Štětkovice » zámek (nepřístupný)
» kaple a sochy svatých na návsi
 
Vysoký Chlumec » hrad Vysoký Chlumec (nepřístupný)
» nejstarší roubený vodní mlýn v Čechách (Bláhova Lhota)
» myslivna Poušť sv. Marka - bývalý kostelík