Skanzeny - muzea

 Přímo ve Vysokém Chlumci můžete navštívit

Muzeum vesnických staveb Středního Povltaví,

zachycující život na vesnici.

 Nebo můžete zajet do nedalekých Sedlčan a navštívit tamější

Městské muzeum, zachycující historii Sedlčanska.

 Pokud jste spíše technický tip, tak zaveďte Vaše kroky do RETROAUTOMUZEA v obci Strnadice, kde je vystyveno na 100 retro automobilů vyrobených v letech 1948 - 1989.

Nebo vyražte do Hornického muzea Příbram, kde na Vás čeká ukázka ze života havířů.

Pokut Vás zajímá i něco z temnější stránky hornictví na Příbramsku, nezapomeňte navštívit  Památník Vojna LEŠICE, zachycující nelehký život komunistických vězňů odsouzených k nuceným pracím v hornictví.

Umělecky smýšlející turisté mají možnost navštívit

Památník Josefa Suka v Křečovicích.

 Jako poslední možnost Vám nabízíme k návštěvě

Muzeum Špýchar v Prostřední Lhotě kde je zachycen život venkovského obyvatelstva Středního Povltaví.

Fotogalerie: Skanzeny - muzea