Infocentrum

 Turistické informační centrum Vysoký Chlumec vzniklo v rámci projektu „Sedlčanskem na kole“ v roce 2005 za finanční podpory
Středočeského kraje a Evropské unie.