CZECHPOINT

Od 1. 1. 2009 máte možnost v našem infocentru využívat slůžby CZECHPOINT

Poku chcete mít 100% jistotu vyhotovení Vámi požadovaného výpisu, doporučujeme se nejprve tel. informovat o dostupnosti této slůžby (318 865 574).

Projekt CZECH POINT poskytuje občanům možnost získat  ověřené výstupy z těchto registrů:

-         katastru nemovitostí

-         obchodního rejstříku

-         živnostenského rejstříku

-         trejstříku trestů

-         bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů

-         ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Inf. systém o veřejných zakázkách

-         Registru účastníků provozu MA ISOH

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti.

Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

 

CO VÁM CZECHPOINT NABÍZÍ ?

1. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:
• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:
• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

 

2. VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
• Úplný výstup z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:

• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

 

3. VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
• Úplný výstup ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku

 

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:
• Výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete:
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
• V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.

Tiskopis plné moci naleznete
ZDE.

 

Kolik to bude stát:
• 50,- Kč za každou i započatou stránku.

 

5. PODÁNÍ DO ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Bližší informace získáte ZDE

 

6. VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY – ŘIDIČE

Co dostanete:
• Výpis bodového hodnocení osoby

 

Co potřebujete:
• Platný průkaz totožnosti

• Řidičský průkaz

• V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.

 

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku

 

7. VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝH DODAVATELŮ

Co dostanete:

• Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

Co potřebujete:
• IČ organizace

 

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku