Památník Josefa Suka - Křečovice

Expozice o životě a díle hudebního skladatele Josefa Suka (1874-1935) v domě, kde žil a tvořil.
Vystaveny jsou zde také dokumenty spojené s uměleckou činností Českého kvarteta.

Památník skladatele Josefa Suka (1874–1935) se nachází v domku, kde Josef Suk strávil podstatnou část svého života. Domek nechal postavit skladatelův otec v roce 1895, aby zde Josef Suk, tehdy již proslulý člen Českého kvarteta, mohl pobývat po náročných koncertních cestách. Sem se Josef Suk uchyloval v době svých životních krizí, tady nacházel klid a soustředění na kompozici. Do Křečovic za ním přijížděly také další významné osobnosti hudebního života, mj. i Antonín Dvořák nebo později Václav Talich. Na sklonku svého života, kdy Josef Suk již nebydlel trvale v Praze, ale odstěhoval se do Benešova, uvolnil domek pro rodinu svého syna ing. Josefa Suka. Ten zde po skladatelově smrti zřídil památník, který odkázal v r. 1951 státu. V současné době Památník Josefa Suka spravuje Národní muzeum – České muzeum hudby v Praze. Památník je v r. 2008 znovu otevřen po rekonstrukci.
Ve dvou místnostech je zde zachován původní nábytek. V pracovně Sukův klavír zn. Bösendorfer, psací stůl, obrazy a plastiky, v salónu rodinná galerie, sbírka porcelánu, medaile a drobné předměty, které si Josef Suk přivážel jako suvenýry z cest po celé Evropě. Expozice ve zbývající části památníku je věnována Českému kvartetu a Sukovu skladatelskému dílu. Doplněna je promítáním krátkého animovaného filmu.

Otevírací doba:

 

Pondělí: ZAVŘENO
Úterý–Pátek: pouze po telefonické domluvě (317 741 308, 602 292 021)
Sobota–Neděle: 10.00–17.00 hod

 

Vstupné:

Základní: 30 Kč

Snížené: 15 Kč

Školní skupiny: 10 Kč/os.

Rodinné: 60 Kč (max. 4 osoby, max. 2 dospělí)

Kontakt

č. p. 3, 257 56 Křečovice u Sedlčan

Email: a_dvorak_museum@nm.cz

Telefon 317 741 308 (památník) nebo 224 923 279 (České muzeum hudby, Praha)