Svatá Hora u Příbrami

 

Popis

Majitel

Římskokatolická farnost U kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře

Druh

NKP

Převládající sloh

Baroko (včetně rokoka)

Stručný popis

Rozsáhlý raně barokní poutní areál postavený podle plánů C. Luraga v 17. stol. s kostelem Nanebevzetí P. Marie na místě gotické kaple založené r. 1260. Původně rezidence jezuitů, od r. 1861 redemptoristů. Nejvýznamnější poutní místo v Čechách.

Expozice

Volně přístupný areál - ambit vyzdobený cennými malbami a štuky s nárožními polygonálními kaplemi a drobnými výklenkovými kapličkami, mariánská kaple se stříbrným oltářem a milostnou soškou P. Marie Svatohorské. Svatohorské muzeum - historická sbírka bohoslužebných předmětů.

Zajímavost

Svatohorské schody z r. 1727 (460 m dlouhé, 323 schodů).

Současný stav

Zachovalý

Přístupnost

Samostatně

Turistické informace

Otevřeno

POUTNÍ AREÁL
celoročně: Po - So 5.45 - 18.00 h, Ne 5.45 - 16.45 h

BOHOSLUŽBY:

Neděle:
  Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30 hodin

 • Před mší svatou v 7.30 hodin vystavení milostné sošky
 • Uctívání milostné sošky po mších svatých v 9.00 a 11.00 hodin a po nešporách
 • V poutní sezóně ve 13.00 hodin křížová cesta a po ní požehnání
 • Modlitba posvátného růžence v 15.00 hodin
 • V postní době místo růžence ve 15.00 hodin křížová cesta
 • V 16.15 hodin zpívané nešpory

Pondělí - sobota:
  Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00 hodin

 • Přede mší svatou v 7.00 hodin Anděl Páně a vystavení milostné sošky
 • Uctívání milostné sošky po mších svatých v 9.00 a 17.00 hodin
 • Modlitba posvátného růžence v 16.30 hodin
 • V postní době v pátek místo růžence od 16.30 hodin křížová cesta
 • V květnu denně kromě čtvrtka a neděle po odpolední bohoslužbě májová pobožnost
 • Ve čtvrtek po odpolední mši svaté půlhodinová adorace
 • V pátek v 7.00 hodin mše svatá obětována za dobrodince a členy Matice Svatohorské
 • V sobotu po mši svaté v 9.00 hodin mariánská pobožnost s přednesením zaslaných proseb
 • Každou druhou sobotu v měsíci jsou v 18.00 hodin latinské zpívané nešpory
 • Sobotní odpolední mše svatá je sloužena s nedělní platností
Objekt poutního místa je volně přístupný věřícím, poutním výpravám a jednotlivým návštěvníkům. Skupiny turistů a zájezdy organizované cestovními kancelářemi mohou navštívit Svatou Horu jen v doprovodu průvodce ze Svaté Hory.

 

AREÁL - PRŮVODCE:

Objekt poutního místa je volně přístupný věřícím, poutním výpravám a jednotlivým návštěvníkům. Skupiny turistů a zájezdy organizované cestovními kancelářemi mohou navštívit Svatou Horu jen v doprovodu průvodce ze Svaté Hory.

Prohlídkový okruh začíná před Svatohorským poutním muzeem a zahrnuje prohlídku ambitů a kaplí, Svatohorských schodů, krápníkové kaple svaté Máří Magdalény, prochází kolem křížové cesty na Svatohorské náměstí a končí v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

Prohlídka s průvodcem trvá cca. 50 minut.

Prohlídky jsou nabízeny v českém, německém, anglickém a ruském jazyce.

Prohlídku s cizojazyčným výkladem a prohlídku pro větší skupinu je nutné rezervovat písemně, e-mailem nebo vyplněním formuláře  zde. 

 

Také je možnost prohlédnout si samostatně expozici nového Svatohorského poutního muzea.  

Období, kdy je možno jít na prohlídku bez objednání předem:

květen (pouze o víkendech):     9 - 16 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)
červen:                                       9 - 16 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)
červenec - srpen:                      9 - 17 hodin (poslední prohlídka v 16 hodin)
září:                                           9 - 16 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)
říjen (pouze o víkendech):        9 - 16 hodin (poslední prohlídka v 15 hodin)

V jiných případech (tedy mimo uvedené časy a měsíce) je prohlídka s průvodcem možná po předchozí domluvě a při minimální počtu 5 účastníků.

Vzhledem k tomu, že Svatá Hora je stále živým poutním místem, v době bohoslužeb v bazilice není možná návštěva baziliky ani v rámci prohlídky. Skupina musí vyčkat konce bohoslužby.
Zejména v neděli může být nabídka prohlídek vzhledem k bohoslužbám omezena.
Děkujeme za pochopení. 

SVATOHORSKÉ POUTNÍ MUZEUM:

Otevírací doba:

Prodejna knih a poutního zboží:

po – so:
září – květen: 9 – 16 hodin
červen - srpen: 9 – 17 hodin

 

ne:
leden – prosinec: 9 – 17 hodin

 Expozice Svatohorského poutního muzea: Ke zhlédnutí v otevírací době prodejny

Vstupné

POUTNÍ AREÁL:

 

Cena prohlídky s průvodcem:
dospělí – plné vstupné:                                                                  150 Kč
důchodci, děti (do 15 let), studenti, ZTP – snížené vstupné:         90 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 5 dětí):                                    320 Kč
prohlídka s cizojazyčným výkladem:                                          200 Kč (snížené - 180 kč)

 

Prohlídka Svaté Hory s koncertem:

Po předchozí domluvě, nejlépe pro organizované skupiny s minimálním počtem 5 účastníků, je možná prohlídka s průvodcem, po které následuje půlhodinový koncert na nové chórové varhany v bazilice.  

Cena prohlídky s koncertem:

50% ceny z ceny vstupenky (plné - 75 Kč/ snížené - 45 Kč / cizojazyčné – 100 Kč).

SVATOHORSKÉ POUTNÍ MUZEUM:

dospělí – plné vstupné:                                                                      100 Kč
důchodci, děti (do 15 let), studenti, ZTP – snížené vstupné:              70 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 5 dětí):                                          250 Kč

hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let:                                  50,- Kč žák/student

 

Prohlídka

Samostatná prohlídka s textem. Během bohoslužby prohlídka zakázána.

Umístění

Souřadnice GPS

X: 34-29-162
Y: 55-06-377

Řetězec GPS

2906SP

Země

Čechy

Kraj

Středočeský kraj

Okres

Příbram

Město

Příbram - Svatá Hora

Umístění

Poutní areál se nachází na východním okraji města Příbram.

Kontakt

Město

Příbram II. - 591

Ulice

Proboštský úřad

PSČ

261 80

Telefon

+420 318 429 943 

 

 

E-mail  

prohlidka@svata-hora.cz

Web

www.svata-hora.cz

Příjezd a lokality

Parkování

0,2 km - placené

Autobus

0,2 km - MHD

Vlak

2 km

Automapa SHOCART

SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 89 d

SHOCART 1:150 000, strana č. 54 a

SHOCART 1:200 000, strana č. 28 b

Cyklo-turistická mapa SHOCART

SHOCART 1:200 000, strana č. 42 e

Turistická mapa SHOCART

SHOCART 1:200 000, strana č. 42 e

 
   

 

Fotogalerie: Svatá Hora u Příbrami