Výstavy ve skanzenu

Aktuální seznam pořádaných akcí

Aktuální seznam pořádaných akcí naleznete na stránkách skanzenu: https://www.muzeum-pribram.cz/cz/skanzen-vysoky-chlumec/poradane-akce/

Husaři jedou - 4. 4. 2017 – 29. 10. 2017

Komorní výstava prezentuje lidové hračky a další předměty s vojenskou tématikou. Vesnické obyvatelstvo se s armádou dostávalo do bližšího kontaktu při dvou příležitostech – jednak při odvodu rekrutů a dále při kvartýrování, kdy byli prostí vojáci ubytováni v hospodářských objektech, důstojníci...

Sedlčansko ve fotografiích Čeňka Habarta - 2. 5. 2015 – 1. 11. 2015

Výstava představuje fotografie Čeňka Habarta z let 1893–1902, které pořídil hlavně na Sedlčansku a dále v okolí Sedlce Prčice.   Čeněk Habart patří mezi významné tvůrce národopisné dokumentace lidového stavitelství. Jeho snímky vznikající v první polovině 90. let 19. století, v přípravném...

Mou kadeř na památku chovej - 1. 6. 2015 – 28. 9. 2015

Komorní výstava věnovaná vlasům v lidové milostné magii.

Lidové řezbářství - 01. 05. 2014 - 28. 10. 2014

Skanzen Vysoký Chlumec – dům z Jíví Ukázka lidových řezeb ze sbírky Hornického muzea Příbram. Komorní výstava ve stručnosti představí fenomén lidového řezbářství. I když v minulosti byly jednoduchou řezbou běžně zdobeny i předměty denní potřeby, tentokrát je pozornost věnována převážně...

Dostala se pod čepec - Výstava tradičních pokrývek hlavy venkovských žen z 19. století. - 01. 06. 2013 - 01. 09. 2013

Dříve bylo téměř nemyslitelné, že by se vdaná žena ukázala na veřejnosti bez pokrývky hlavy, proto se o dívce po svatbě říkalo, že se dostala "pod čepec". Na všední nošení byly určeny potištěné vlněné šátky nebo jednoduché čepečky z bílého plátna zdobené plastickou bílou výšivkou a pouze o...

Vltava, Sedlčansko a Sedlecko v díle českých krajinářů - 01. 05. 2012 - 28. 10. 2012

  Výstava kreseb krajiny, kulturních památek a lidové architektury širšího regionu středního Povltaví konaná při příležitosti blížícího se 100. výročí úmrtí Václava Jansy a Antonína Waldhausera. Výstava představuje vybrané kresby tří českých krajinářů, kteří se ve své bohaté a...

Střední Povltaví v díle Karla Rampla - 01. 05. 2012 - 28. 10. 2012

  Výstava akvarelů a kreseb tužkou dokumentující krajinu a zástavbu vesnic v oblasti středního Povltaví.     Karel Rampl (1897–1967) patří mezi profesionální výtvarníky, jehož kresebné dílo (akvarely a kresby tužkou) dokumentuje krajinu a zástavbu vesnic v oblasti...

Nejstarší roubené domy

Hornické muzeum Příbram pořádá výstavu ve Skanzenu Vysoký Chlumec od 30.4. do 30.10. 2011 Nejstarší roubené domy v Čechách od pozdního středověku do konce první třetiny 18. století Lučice čp. 2 Nejstarší dochované vesnické domy v České republice pocházejí z konce 15. století. Jejich...

Lidová architektura a sídla na Sedlecku

Hornické muzeum Příbram pořádá výstavu ve Skanzenu Vysoký Chlumec od 30.4. do 30.10. 2011 Lidová architektura a sídla na Sedlecku Ounuz Krajina kolem dvojměstí Sedlec-Prčice na rozhraní středních a jižních Čech má značně členitý ráz (střídání lesů, luk a pastvin, svahy s převýšením až...
1 | 2 >>