Seznam chalup

Expozice

1 - Dům čp. 4 z Obděnic u Petrovic

Jako první byl v roce 2000 přenesen dům čp. 4 z Obděnic u Petrovic. Bezpochyby velmi neobvyklým a hodnotným počinem z hlediska zachování co největšího podílu autentických konstrukcí objektu se stalo...

2,3 - dva roubené špýchary pocházející od usedlosti čp. 2 z Počepic

V roubeném špýcharu z Počepic je instalována výstava představující  některé vybrané typy nářadí a náčiní spojené se zpracováním a úschovou obilovin a mouky.

4 - Vodní pila pochází původně z obce Dolní Sloupnice

Roku 2001 získalo Hornické muzeum Příbram složené zařízení vodní pily (katru). Pochází původně z obce Dolní Sloupnice. Jde o unikátní stroj z druhé poloviny 19. století, s vodorovným řezným listem,...

5 - Celoroubený dům z Arnoštovic u Votic čp. 3

Roku 2003 byl stavebně dokončen celoroubený dům z Arnoštovic u Votic čp. 3, roubený dvouprostorový špýchar od usedlosti čp. 1 v Ratiboři u Chyšek a na kamenný sokl z roku 1880 byl osazen nový železný...

6 - Špýchar od usedlosti čp. 1 v Ratiboři

Roku 2003 byl stavebně dokončen  roubený dvouprostorový špýchar od usedlosti čp. 1 v Ratiboři u Chyše.

7 - Sloupový holubník

Roku 2004 byl  postaven opravený sloupový holubník z osady Pojezdec u Kosovy Hory.    

8 - Roubený dům čp. 10 z Mašova

V letech 2004 až 2005 došlo k rozebrání, transferu a znovupostavení roubeného domu čp. 10 z Mašova u Petrovic, který je ve světnici na trámu datován rokem 1739. Jeho černá kuchyně s klenbou a...

9 - Kolna z Arnoštovic

V roce 2005 byla znovupostavena dřevěná kolna pro vozy pocházející od usedlosti čp. 3 z Arnoštovic na Voticku.

10 - Včelín ze Sedlčan

Ve včelíně ze Sedlčan je umístěna malá včelařská expozice, kterou v roce 2006 obohatilo 12 restaurovaných úlů získaných z obce Rovina u Počepic.

11 - Víceprostorový špýchar z Olbramovic-Městečka čp. 1

Jubilejní desátá stavba ve skanzenu, víceprostorový špýchar z Olbramovic-Městečka čp. 1, byla dokončena v závěru roku 2007.

12 - Roubený vodní mlýn čp. 9 z Radešic

Vodní mlýn z Radešic zvaný Jedličkův, původně stojící na přítoku Vavrovského potoka, datovaný letopočtem 1722 vytesaným na jednom z trámů, je vybaven interiérovou instalací bydlení a hospodaření...

13 - Stodola z usedlosti čp. 2 v Mašově u Petrovic

Stodola z Mašova, pocházející přibližně z roku 1670 (zatím nejstarší objekt muzea) slouží návštěvníkům jako zcela nový vstupní prostor do areálu skanzenu, s pokladnou a prodejnou upomínkových...

14 - Obytný dům čp. 8 z Jíví

Roubený obytný dům čp. 8 z Jíví datovaný do konce 18. století přenesený do areálu skanzenu v letech 2009 - 2010.   V roce 2012 byl dům zpřístupněn veřejnosti -  v jeho světnici vznikla...

15 - Seník z Brd (býv. Záběhlé resp. Bukové u Rožmitálu)

Rozměrný seník z Brd, zaznamenaný k roku 1830 jako součást rozsáhlého lučního hospodářství uprostřed brdských lesů na rožmitálském panství v majetku Arcibiskupství pražského, se stane otevřeným...

16. Polygonální stodola z Podolí čp. 8 u Vojkova

V závěru roku 2011 byla dokončena stavba roubené polygonální stodoly transferované z usedlosti čp. 8 v Podolí u Vojkova. Se svou datací 1662 je jednou z nejstarších dochovaných u nás.