Prohlídkové trasy

 

Prohlídková trasa A – komentovaná prohlídka interiérů obytných stavení, pily a mlýna (60 minut):
 
obytný dům z Mašova – vodní pila z Dolní Sloupnice – vodní mlýn z Radešic – obytný dům z Obděnic – obytný dům z Řikova
 
Prohlídková trasa B – volná prohlídka celého areálu a vstup do vybraných prostor těchto objektů (časový rozsah individuální dle zájmu návštěvníka):
 
stodola z Mašova – dva špýchary z Počepic – obytný dům z Arnoštovic – kovárna z Počepic – kolna z Arnoštovic – polygonální stodola z Podolí – malý včelín ze Semtínku – chlév domu z Jíví - hospodářský objekt z Městečka – seník z Brd – stodola domu z Řikova – obytný dům z Obděnic