Prohlídkové trasy

Prohlídková trasa A (cca 90 minut) – komentovaná prohlídka interiérů obytných stavení, pily, mlýna a kovárny (60 minut):

obytný dům z Arnoštovic – obytný dům z Mašova – kovárna z Počepic – vodní pila (katr) z Dolní Sloupnice – vodní mlýn z Radešic – obytný dům z Obděnic
 

Prohlídková trasa B (cca 60 minut) – volná prohlídka areálu a hospodářských stavení

(časový rozsah individuální dle zájmu návštěvníka):

stodola Mašov – dva špýchary z Počepic, chlév obytného domu z Arnoštovic, holubník z Pojezdce – špýchar z Ratiboře, kolna z Arnoštovic, polygonální stodola z Podolí – obytný dům z Jíví, hospodářský objekt z Olbramovic-Městečka, stodola (seník) z Brd – velký včelín ze Sedlčan, malý včelín ze Semtínku