Prohlídkové trasy

 

Prohlídková trasa A – komentovaná prohlídka interiérů obytných stavení, pily, mlýna a kovárny (60 minut):
 
obytný dům z Mašova – kovárna z Počepic – vodní pila z Dolní Sloupnice - vodní mlýn z Radešic – obytný dům z Obděnic
 
Prohlídková trasa B – volná prohlídka celého areálu a vstup do vybraných prostor těchto objektů (časový rozsah individuální dle zájmu návštěvníka):
 
stodola z Mašova – dva špýchary z Počepic – obytný dům z Arnoštovic – kolna z Arnoštovic – polygonální stodola z Podolí – malý včelín ze Semtínku – chlév domu z Jíví - hospodářský objekt z Městečka – seník z Brd – obytný dům z Obděnic