9 - Kolna z Arnoštovic

9 - Kolna z Arnoštovic

V roce 2005 byla znovupostavena dřevěná kolna pro vozy pocházející od usedlosti čp. 3 z Arnoštovic na Voticku.