Husaři jedou - 4. 4. 2017 – 29. 10. 2017

Husaři jedou - 4. 4. 2017 – 29. 10. 2017
Komorní výstava prezentuje lidové hračky a další předměty s vojenskou tématikou.
Vesnické obyvatelstvo se s armádou dostávalo do bližšího kontaktu při dvou příležitostech – jednak při odvodu rekrutů a dále při kvartýrování, kdy byli prostí vojáci ubytováni v hospodářských objektech, důstojníci přímo ve světnicích a všichni nezřídka i na náklady hostitelů živeni.
 
I když pro obyvatele vesnic bylo tažení armády nepříjemnou komplikací a hrozba odvodu truchlivou vyhlídkou, mnoho chlapců vojáky obdivovalo. Každý kluk toužil mít husara, koníka nebo alespoň šavli či trumpetu. Hračky bývaly vyřezané ze dřeva nebo upečené z perníku zdobeného jemným reliéfem, v žádném pořádném loutkovém divadle nechyběla postava vysloužilce.
 
Zlaté šňůry, prýmky i další detaily uniforem byly inspirací pro lidový oděv, vojenské motivy se dostaly také do lidových písní a umění, populární byly i mezi vyššími společenskými vrstvami. Po skončení napoleonských válek byla prvním větším konfliktem na našem území Prusko-rakouská válka, od které si letos v létě připomínáme 150 let, a která se nevyhnula ani Příbramsku. To bylo poznamenáno jak přesuny vojsk, tak i epidemií cholery.
 
Scénář výstavy: Mgr. Klára Posekaná
 
Výstava je přístupná v rámci běžných prohlídek.