Lidové řezbářství - 01. 05. 2014 - 28. 10. 2014

Lidové řezbářství - 01. 05. 2014 - 28. 10. 2014

Skanzen Vysoký Chlumec – dům z Jíví

Ukázka lidových řezeb ze sbírky Hornického muzea Příbram.

Komorní výstava ve stručnosti představí fenomén lidového řezbářství. I když v minulosti byly jednoduchou řezbou běžně zdobeny i předměty denní potřeby, tentokrát je pozornost věnována převážně dekorativním a symbolickým artefaktům. V tomto ročním období jsou poněkud netypicky vystaveny části příbramských betlémů, řezby s náboženskou tematikou a jednoduché dětské hračky.

Mgr. Klára Posekaná

Fotogalerie: Lidové řezbářství - 01. 05. 2014 - 28. 10. 2014