Vrškamýk

!!! POZOR -  Z důvodu stavebních prací je hrad do června 2010 uzavřen. !!!

Rozsáhlé zříceniny kdysi významného královského hradu Kamýk, nazývaného také Vrškamýk nebo Hunec, stojí na nízkém návrší nad městečkem Kamýk nad Vltavou na Příbramsku ve Středočeském kraji. Kamýk byl typem hradu s plášťovou zdí a měl neobvykle pravidelný půdorys. Dochovaly se dosud vysoké nádvorní zdi hradního paláce se zbytky kaple a vstupní věže. Hradní zříceniny jsou volně přístupné.

 

 

Přední část hradu (směrem na Zduchovice) má obdélnou podobu a jednotlivé stavby stály podél obvodové zdi. Vstupní brannská věž má čtvercový půdorys. Zadní část hradu představuje pravidelný, dlouhý obdelník, z něhož vystupovala pouze vstupní věž. Šířka úzkého nádvoří se rovná šířce každého z obou k němu přiléhajících křídel. Celý hrad byl vybudován z lomového, pečlivě do řádek zděného kamene.

 

 

 

Hrad založil král Václav I. v 1. polovině 13. století v místech staršího knížecího dvorce, který se připomíná již v roce 1186. Hrad býval správním centrem staré kamýcké žuly a mocenskou oporou posledních Přemyslovců. Ve 14. století vybírala hradní posádka clo z plavby po řece Vltavě. Po vybudování Karlštejna však ztratil význam a byl opuštěn. Zpustlý hradní objekt pak využívali loupeživí rytíři, kteří přepadali vltavské lodě.