Větrný mlýn - "Větrák"

Severozápadně od obce Příčovy se nachází monumentální zřícenina větrného mlýna holandského typu. Lokalita se nazývá Chlumky, nebo U Větráku.

 

Zdivo má výšku 10 m, tloušťku 1,2 m a vnější průměr mlýnu je 13,5m. Na severovýchodní straně je zdivo zřícené. Mlýn je z lomového žulového kamene a k vyzdívkám byly použity pálené cihly. Netypické rozměry stavby vedly ke spekulacím, že se původně o větrný mlýn nejednalo, ale archeologický průzkum víceméně stavbu jako mlýn potvrdil.

První zmínky o mlýnu z roku 1617 uvádějí, že "všech sedům osob v něm jsou poddaní". V té době se sice ještě ve větrníku pracovalo, ale jisté je, že ve druhé polovině 18. století byl pobořen. Tomu nasvědčuje i historka z oné doby.Podle ní si sedlák Chalupa ze sousedních Dublovic za dlouhého sucha, kdy neměli mlynáři vodu, zařídil na dvoře svého statku jakýsi mlýneček poháněný voly. Ačkoliv mlel jen mouku "černou" a zadarmo, aby zahnal hlad, byl přece předvolán na Chlumec a obžalován, že mlynaří na úkor počestného cechu mlynářského. Při výslechu se hájil rázně a vyčítal pánům, proč prý vrchnost nechala větrník zpustnout.

Obecní úřad Příčovy provedl v roce 1995 na své náklady fixaci horní a spodní římsy větrného mlýna, na římsy byly osazeny prejzy, aby voda nezatékala do zdiva. A financoval rovněž komplexní výzkum objektu mlýna.