Hrad Karlštejn

 

 

Hrad Karlštejn byl založen Karlem IV. v r. 1348. Základní kámen za jeho nepřítomnosti v Čechách položil arcibiskup Arnošt z Pardubic. Hrad měl svou monumentalitou a nádherou ztělesňovat výsostnou funkci Karlovy monarchie a měly zde být uchovávány nejzávažnější státní listiny, říšské korunovační klenoty a sbírka relikvií. Hrad byl postaven na ostrohu vybíhajícím z jihu z Kněží hory a odděleným od ní úzkým sedlem. Také na západě a na východě oddělovala hrad hluboká údolí od okolních kopců, které jej na všech stranách téměř zakrývaly před zraky nepřítele. Mezi západním vrchem Javorkou a hradním návrším tekl Hlubokým dolem Mořínský potok, důležitý zdroj vody pro hrad. Přístup k hradu byl úmyslně volen tak, aby příchozí obcházel co nejdéle velkou věž strmící nad příkopem a nad branou v nejvyšší, severní části hradu. V r. 1866 byl Centrální komisí pro ochranu památek ve Vídni pověřen architekt Fridrich Schmidt vypracováním projektu úplné restaurace Karlštejna. Restaurace (tzv. puristická regotizace) byla zahájena v r. 1887 a konala se pod dohledem architekta Josefa Mockera. Některé hradní stavby byly tehdy strženy, jiné nově postaveny, odstraněny renesanční štíty, změněny střechy na věžích a budovách, původní hrázděné zdivo nahrazeno dřevěným

bedněním. Hrad tímto dostal svou nynější podobu.

Informace pro návštěvníky

 

Otevírací doba

2022
1. 7.–31. 7. po–ne 9.00–18.00
1. 8.–31. 8. po–ne 9.00–18.00
26. 8. 9.00–17.00
1. 9.–30. 9. út–ne 9.30–17.30
1. 10.–31. 10. út–ne 9.30–16.30
1. 11.–13. 11. pá–ne 10.00–15.00
14. 11.–30. 11. pá–ne 10.00–15.00
17. 11. čt 10.00–15.00
1. 12.–18. 12. pá–ne 10.00–15.00
19. 12.–25. 12. uzavřen
26. 12.–31. 12. po–ne 10.00–15.00
 

Vstupné (základní)

Dospělí          250 Kč          
Děti               200 Kč
 
 
 
 

Kontakt

Státní hrad Karlštejn, okres Beroun
 
Adresa:
Státní hrad Karlštejn
267 18 Karlštejn č.p. 172
 
Fakturační údaje:
Národní památkový ústav
Státní hrad Karlštejn
267 18 Karlštejn č. 172
IČ: 75032333
DIĆ: CZ75032333
 

 

Fotogalerie: Hrad Karlštejn