Historie

 

 

Roku 1474 kupuje hrad Chlumec s k němu příslušnými vesnicemi jistá paní Anna, vdova po Popelu z Lobkowic, poručnice páně Popelových sirotků, z nichž Děpolt z Lobkowic zděděný majetek o dva roky později převzal. Tak začala vláda lobkowiczkého rodu nad vysokochlumeckým panstvím, trvající do roku 1948, tudíž bezmála 500 let. Již při příchodu Lobkowiczů na Chlumec tu byl v provozu malý pivovar, prvně připomínaný k roku 1466. Jelikož se rodina Lobkowiczů v roce 1993 do Vysokého Chlumce zase vrátila, jedná se v naší zemi o naprosto ojedinělý případ nejstarší linie majetnictví pivovarského podniku.
 
Pivovar ve Vysokém Chlumci býval původně malým podnikem, ale v počátečních letech 20. století byl nákladně zmodernizován, čímž se stal největším pivovarem na Příbramsku. Jeho tehdejší roční produkce se blížila ke hranici 30.000 hektolitrů piva. Na konci druhé světové války byl pivovar zkonfiskován nacisty a poté komunisty. V této době pokračovala modernizace celého objektu a zároveň stoupal výstav pivovaru na 51.900 hektolitrů v roce 1961, přes 91 000 hektolitrů v roce 1969 až na 121.500 hektolitrů piva na konci 70. let. Nutno podotknout, že zároveň se vzrůstajícím výstavem klesala postupně i kvalita piva, což přirozeně vedlo ke ztrátě dobré pověsti a tím pádem i poklesu odbytu.
 
Zlomový okamžik nastal na konci roku 1992, kdy byl pivovar vrácen původním majitelům. Ti začali s následnou realizací rozsáhlého programu investic a rekonstrukcí, zaměřených především na kvalitu piva.  V průběhu jednoho roku byla vybudována nová filtrační linka, pasterizace lahvového piva a další moderní zařízení. V dalších letech byla vybudována čistička odpadních vod.
 
Celková modernizace výroby přispěla k znovuobnovení kvality vysokochlumeckého piva a tím i k postupnému zvyšování výstavu, který díky vzrůstajícímu exportu v roce 2005 překonal magickou hranici 100.000 hektolitrů piva.
Koncem tisíciletí přišel pivovar s novým způsobem, jak široké veřejnosti představit své výrobky. U příležitosti 530 let od svého založení uspořádal Lobkowiczký letní festival, který se opakoval každým rokem. První ročníky se odehrávaly v zámecké oboře a v pivovaru, posléze se festival přesunul do areálu velkostatku a změnil i své zaměření na mladší generaci.
Od roku 2009 přestává pivovar používat značku piva Lobkowicz, která se začala používat pro nové prémiové pivo LOBKOWICZ premium quality vařené v pivovaru Protivín.

Fotogalerie: Historie