Život obyvatel kolem Vltavy

Život obyvatel kolem Vltavy

 

Hornické muzeum Příbram
pořádá výstavu

ve Skanzenu Vysoký Chlumec

 

od 30.4. do 30.10. 2011

Život obyvatel kolem Vltavy

Výstava fotografií ze sbírek Městského muzea v Týně nad Vltavou dokumentující jižní část středního Povltaví v minulosti.

Výstavu s názvem Život obyvatel kolem Vltavy umístěnou ve Skanzenu Vysoký Chlumec připravilo Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Městským muzeem Týn nad Vltavou. Prostřednictvím dobových fotografií Jana Švehly z Týna nad Vltavou a Josefa Dostála z Milevska představuje život obyvatel, sídla a podobu krajiny kolem řeky v jižní části středního Povltaví ještě před zatopením starého koryta Vltavy vodní nádrží Orlík na konci 50. let 20. století. Zároveň ukazuje jižní část středního Povltaví kolem Týna nad Vltavou (bývalých okresů České Budějovice a Písek) tak, jak ji vymezil Jan Čáka ve své knize Zmizelá Vltava. Navazuje na dokumentaci prezentovanou na obdobných výstavách v Městském muzeu Sedlčany a rovněž v Muzeu Špýchar Prostřední Lhota, které se věnují střednímu Povltaví na území středních Čech.

 
     
 

Autoři výstavy: Martina Sudová (Městské muzeum Týn nad Vltavou), PhDr. Lubomír Procházka, CSc. (Hornické muzeum Příbram)
Grafické zpracování: Roman Abušinov
(Hornické muzeum Příbram)