Nejstarší roubené domy

Nejstarší roubené domy

Hornické muzeum Příbram
pořádá výstavu

ve Skanzenu Vysoký Chlumec

od 30.4. do 30.10. 2011

Nejstarší roubené domy
v Čechách od pozdního středověku do konce první třetiny 18. století


Lučice čp. 2

Nejstarší dochované vesnické domy v České republice pocházejí z konce 15. století. Jejich stáří bylo stanoveno dendrochronologickou analýzou dřeva použitého na roubené stěny světnic. Dům v obci Saky čp. 2 na Kladensku je datován rokem 1494 a dům v obci Vitějovice čp. 15 na Prachaticku rokem 1496. Značného stáří je také dům v obci Lučice čp. 2 na Klatovsku z roku 1556. Dříve byl považován za nejstarší datovaný roubený objekt v českých zemích. Z hospodářských objektů zaslouží zmínku nejstarší dochovaná roubená polygonální stodola z roku 1648 přenesená od usedlosti čp. 7 v Durdicích u Benešova do Muzea lidových staveb v Kouřimi. K nejstarším roubeným objektům vesnické zástavby obcí ve středním Povltaví patřila "Rákosníkova hospoda" v Živohošti z roku 1617, z níž se zachovala jen část stropní konstrukce (ve sbírce Podblanického muzea ve Vlašimi).

 
Durdice - roubená polygonální stodola po rekonstrukci v Muzeu lidových staveb Kouřim
 
Durdice - roubená polygonální stodola z roku 1648 v původním stavu

Nejstarší doklady vesnického domu na území středních Čech:

 • Saky u Slaného čp. 2, okres Kladno - roubená světnice z nehraněných trámů dendrochronologicky datovaná 1498
 • Zbečno čp. 22 u Křivoklátu, okres Rakovník - vložená roubená komora (sýpka), přístupná pavláčkou ze síně, jádro domu pravděpodobně nejpozději z 2. poloviny 17. století
 

Nejstarší doklady objektů lidového stavitelství na území Čech:

 • Hoslovice u Čestic, okres Strakonice - mlýn s roubenou částí, krov dendrochronologicky datován rokem 1574
 • Havlíčkův Brod čp. 2015 - tzv. Štáflova chalupa, 2. polovina 17. století
 • Vitějovice čp. ?, okres Prachatice - nález z roku 2001, roubená světnice domu, dendrochronologicky datována rokem 1496
 • Rtyně v Podkrkonoší čp. ?, okres Trutnov - roubený přízemní dům, trámy jizby dendrochronologicky datovány do let 1547 - 1549
 • Lučice u Chudenic čp. 2, okres Klatovy - přízemní roubený dům dendrochronologicky datován rokem 1556, objekt objeven J. Škabradou v roce 1982 (do objevení roubené světnice domu čp. 2 v Sakách považován za nejstarší datovaný roubený objekt na území ČR)
 • Expozice lidové architektury Chanovice u Hořažďovic, okres Klatovy - transferovaný objekt roubené komory, dendrochronologicky datované rokem 1613, transferované do ELA Chanovice
 • Vračovice čp. 2, okres Ústí nad Orlicí - dům s vysokou roubenou světnicí a trojicí oken (s větracím otvorem) ve štítovém průčelí, dendrochronologicky datován rokem 1538
 • Čistá u Litomyšle čp. 171, okres Svitavy - dům s vysokou roubenou světnicí a větracím otvorem
 
Bláhova Lhota
 
Hoslovice

Nejstarší doklady vesnického domu na území Sedlčanska, Sedlecka-Prčicka, Voticka, Benešovska:

 • MVS Vysoký Chlumec - roubený dvoutraktový dům z Mašova u Petrovic na Sedlčansku čp. 10, na stropním trámu datován rokem 1739
 • Bláhova Lhota - Svrchnice u Vysokého Chlumce čp. 5, areál mlýna, na kamenném portálu mlýnice datace 150? (v odborné literatuře se často uvádí letopočet 1509)
 • Přibyšice u Neveklova - celoroubený dům čp. 4 datovaný rokem 1717
 • Hrabří u Vysokého Chlumce čp. 1 - roubená stodola s vloženou komorou datovanou rokem 1730
 • Žemličkova Lhota u Petrovic na Sedlčansku čp. 10 - mlýn, na dřevěném profilovaném sloupu mlýnské stolice datace 1600
 • Karasova Lhota u Heřmaniček čp. 2 - roubený špýchar v nadpraží vchodu do komory v patře datován rokem 1688
 • Durdice u Votic čp. 7 - roubená polygonální stodola, datována rokem 1648, přenesená do MLS Kouřim
 • Živohošť, okres Příbram, Benešov - roubená tzv. Rákosníkova hospoda, jádro roubeného objektu z předbělohorského období, ve sbírkách Podblanického muzea ve Vlašimi dochován stropní trám s datací 1617

Lubomír Procházka

 
Havlíčkův Brod čp. 2015 - tzv. Štáflova chalupa
 
Přibyšice čp. 4