Vybrané venkovní prostory Skanzenu Vysoký Chlumec jsou od 29. 4. zpřístupněny veřejnosti.

29.04.2021 09:00

Hornické muzeum Příbram a jeho pobočky Památník Vojna a Skanzen Vysoký Chlumec zpřístupní od čtvrtka 29. 4. 2021 od 9 do 17 hodin svoje venkovní prostory k individuálním prohlídkám bez výkladu průvodce.

 

Návštěvníci Skanzenu Vysoký Chlumec budou moci obdivovat tento areál s 21 historickými objekty, mezi kterými jsou například vodní mlýn, kovárna, kaplička, obytná stavení, špýchary a také dvě stavby dokončené v loňském roce – obytné stavení z Řikova a patrový hospodářský objekt z Mokřan. Vždy v 11, 13 a 15 hodin proběhne ve skanzenu ukázka provozu vodní pily. Ve všech areálech Hornického muzea Příbram a jeho zpřístupněných pobočkách bude jednotné vstupné 20 Kč.