Úplná uzavírka silnice č. III/10526 a místní komunikace Vysoký Chlumec (střed městyse), z důvodu bezpečnosti silničního provozu pro účely pořádání kulturní akce – tradiční pouť.

14.06.2017 09:00

Úplná uzavírka silnice č. III/10526 a místní komunikace Vysoký Chlumec (střed městyse), z důvodu bezpečnosti silničního provozu pro účely pořádání kulturní akce – tradiční pouť.

 

Termín uzavírky: od 14. 6. 2017 do 18. 6. 2017

Uzavřený úsek: úplná uzavírka silnice III/10526 a místní komunikace ve středu městyse

Objízdná trasa: obousměrná po silnici II/105 a III/10528 Vysoký Chlumec

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:

 

-          Ve dnech 14. 6. a 15. 6. 2017

linka 300073 (D73 - Sedlčany-Kamýk n.Vlt.-Kamýk n.Vlt.,Velká) se bude otáčet kolem hasičské zbrojnice ve Vysokém Chlumci.

-          Ve dnech 16. 6. až 18. 6. 2017

linka 300070 (D70) Sedlčany-Nechvalice-Petrovice

linka 30071 (D71) Sedlčany-Počepice-Petrovice,Kuní

linka 300072 (D72) Sedlčany-Krásná Hora n.Vlt.-Klučenice

linka 303060 (D60) Sedlčany-Petrovice-Milevsko

nebude obsluhována zastávka Vysoký Chlumec, spoje budou využívat náhradní zastávku Vysoký Chlumec – pivovar.

 

Spoje linky  303060 (D60) Sedlčany-Petrovice-Milevsko pojedou po dobu uzavírky po vyznačené objízdné trase, cestující nebudou využívat zastávku Vysoký Chlumec náves, budou využívat zastávku Vysoký Chlumec pivovar.