Sukovou stezkou

13.04.2014 08:30

- 44. ročník turistického pochodu 

- start od Kulturního domu domu v Sedlčanech v 8:30 - 9:30 hodin

- pěší trasy 6, 11, 14, 16, 25, 30 Km

- cyklotrasy 28, 35 Km

- odjezd autobusu zpět z Křečovic ve 14 hodin (jízdné 50 Kč, děti 10 Kč)

- startovné 10 Kč

- každý účastník obdrží diplom