Skanzen Vysoký Chlumec má od 12. 5. 2020 opět otevřeno.

13.05.2020 14:45
Hornické muzeum Příbram je otevřeno od úterý 12. 5. 2020. Otevřeny jsou všechny trasy na Březových Horách včetně podzemí, stejně tak i všechny pobočky – Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota. Kapacita jednotlivých prohlídek je omezena na 10 návštěvníků.
 
Během návštěvy muzea dodržujte dvoumetrové rozestupy. Vstup bude umožněn pouze osobám s rouškou či jiným prostředkem k zakrytí nosu a úst. Před vstupem je k dispozici dezinfekční prostředek, který prosím použijte. Respektujte pokyny a doporučení personálu.
 
 
Otevírací doba
 
úterý – pátek 9 –17 hodin (poslední prohlídky začínají v 16 hodin)
sobota – neděle 9 –18 hodin (poslední prohlídky začínají v 17 hodin)

 

Ve Skanzenu Vysoký Chlumec mohou návštěvníci využít komentovaných nebo též individuálních prohlídek, které prezentují stávajících 19 unikátních historických objektů lidové architektury středního Povltaví, včetně nejnovějších staveb v podobě kovárny z Počepic a kaple z Nálesí. Mimořádným zážitkem bude dozajista zhlédnutí probíhající stavby dvou nově transferovaných objektů, a sice hospodářského stavení z Mokřan a obytného domu z Řikova.