Šikulové II. - Předvádění vybraných řemeslných činností. Skanzen Vysoký Chlumec - 20. 7. 2013

20.07.2013 09:00

Skanzen Vysoký Chlumec, pobočka Hornického muzea Příbram, pokračuje v sobotu 20. července v pořádání malých předváděcích dnů vybraných řemeslných činností s názvem Šikulové, které navazují na tradici populárního Dne řemesel, pořádaného vždy v polovině srpna. V rámci prohlídek skanzenu od 9 do 17 hodin bude možné zhlédnout práci včelaře, výrobu píšťal, šití na starém šlapacím stroji a zpracování ovčí vlny metodou plstění.

Práce včelaře
Postup zpracování medu od ukázky včelích plástů, nejprve zavíčkovaných voskem, přes odkrývání jejich voskového povrchu (odvíčkování) až po následné vytáčení medu z odvíčkovaných plástů v medometu. Návštěvník si bude moci vyzkoušet manipulaci s ruční kličkou medometu, pomocí které se dává do pohybu vnitřní zařízení medometu a vytváří odstředivá síla, která vytáčí med z plástů. Předváděno bude i stáčení medu z medometu do kbelíku a do sklenic. Předvádí M. Dvořák.

Šití na šicím stroji
Práce na starém šicím stroji značky SINGER z přelomu 80. a 90. let 19. století, který je součástí sbírkového fondu skanzenu. Charakteristická je ruční práce na stroji a nožní pohon šlapadlem ve spodní části šicího stroje. Předvádí paní Hrochová.

Výroba píšťal
Ruční výroba píšťal ze dřeva nebo z rákosu. Předváděno bude vydlabávání okének a dírek určených ke stisku a foukání za účelem vyluzování tónů. K dispozici budou ukázky různých druhů vyráběných píšťal, například jednoduchá rákosová píšťalka, koncovka (jednoduchá bezdírová píšťala), vícedírová píšťala nebo dvojačka (nástroj, který se skládá ze dvou dohromady spojených píšťal, jedné vytvářející melodii a jedné doprovodné). Předvádí M. Švagr.

Zpracování ovčí vlny
Výroba originálních šperků z ovčího rouna za sucha pomocí speciální jehly (technika plstění). Vlna se vpichuje a utahuje za účelem vytváření různých tvarů. V minulosti se plstilo především mokrou metodou a za sucha už se dodělávaly jen drobnosti, např. obrázky či menší detaily. Předvádí A. Marvalová.