Prázdninové putování - Vysoký Chlumec - Pořešice - Hrabří a zpět - sobota 27. 8. 2022

27.08.2022 13:00
Přijďte s námi zakončit prázdniny pochodem.
Máme tady již třetí ročník Prázdninového putování z Vysokého Chlumce do Hrabří a zpět. V letošním roce nás trasa zavede i do další naší osady a to Pořešic.
Začátek putování je naplánován na 13:00 hodin před budovou úřadu městyse Vysoký Chlumec.
Trasa vede z Vysokého Chlumce přes Vísku do Pořešic, dále na Hrabří, Hradce, Poušť sv. Marka a zakončena bude u budovy úřadu městyse Vysoký Chlumec.
Po trase je naplánována zastávka v hostinci "U ŠMEJKALŮ" v Hrabří, kde budou přichystány k ochutnání zdejší výtečné koláčky, zároveň bude možné se zde občerstvit nápojem.
V cíli bude na každého putovníka čekat pamětní list a možnost opéct si špekáček.
Trasa je dlouhá cca 12 Km, Startovné je stanoveno na přiměřenou výši 50 Kč.
Těšíme se na Vás.