"Malý den řemesel" ve Skanzenu Vysoký Chlumec - 14. 6. 2014

02.06.2014 13:17