Den řemesel Vysoký Chlumec - 28. 7. 2018

28.07.2018 10:28

Představení tradičních řemesel spojených s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím.

Areál Skanzenu ve Vysokém Chlumci ožije v sobotu 28. 7. 2018 více než dvěma desítkami řemesel spjatých s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím. Z řemesel, která se uplatnila i při stavbě tohoto skanzenu, bude k vidění práce tesaře, kováře a příprava hliněných omítek. V provozu bude pila na vodní pohon a mlýn.
 
Dále se můžete těšit na tradiční venkovské řemeslníky, např. na hrnčíře, košíkáře, provazníka, řezbáře, včelaře, přadleny i soustružníka opracovávajícího dřevo na archaickém pružinovém soustruhu. Bude se péct chleba a perníky, předvádět výroba skleněných korálků, voskových svíček, píšťalek, dřevěných násad na nářadí i práce s kukuřičným šustím. Novinkou letošního Dne řemesel bude bednářská dílna, ve které budou vznikat dřevěné džbery, vědra a štoudve.
 
Program bude doplněn o vystoupení flašinetáře Jana Bondry a folkových hudebních interpretů: 
 
10:00 David Alfik
11:30 První káva
13:00 Terracotta
14:00 Naopak
15:00 DUŠAN je tu JAKODOMA band
 
Na místě bude možné zakoupit tematické suvenýry, med a medovinu, keramiku, dřevěné misky, provazy a další výrobky zúčastněných řemeslníků.  Občerstvení je zajištěno.
 
Pořádá Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Městysem Vysoký Chlumec a Provaznickým muzeem v Deštné.
 
Program začíná v 10 a končí v 17 hodin. Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti, studenti a senioři, 100 Kč rodinné vstupné.