DEN ŘEMESEL VE SKANZENU VYSOKÝ CHLUMEC - 17. 8. 2013

22.07.2013 06:51

Představení tradičních řemesel spojených s venkovským hospodářstvím a lidovým stavebnictvím, bohatý doprovodný program, křest nového vydání vlastivědného sborníku Podbrdsko sv. XX.

iž pošesté se v sobotu 17. srpna koná Den řemesel ve Skanzenu Vysoký Chlumec – prezentace venkovských lidových staveb a tradiční řemeslné dovednosti. Budou představena řemesla spojená s venkovským hospodářstvím a lidovým stavebnictvím, například tesařství, sekernictví, kovářství, kamenictví, nanášení hliněných omítek, řezání klád na katru (vodní pile), mlynářství, řezbářství, hrnčířství, drátování keramiky, výroba skleněných vinutých perlí, provaznictví, košíkářství, sedlářství, včelařství a svíčkařství, výroba kozího sýra, předení na kolovratu, výroba píšťal, výroba z kukuřičného šustí, pečení chleba v peci a pečení tradičních perníků.

Program začíná v 10 a končí v 17 hodin, prohlídka areálu (tento den pouze individuálně, bez průvodce) je možná od 9 do 18 hodin.

K dobré pohodě zahrají hudební soubory:

 

Bylo nás šest

Václav Fiedler

Pasage

SHB 

  


Ve 14 hodin proběhne slavnostní Křest sborníku Podbrdsko sv. XX.

Vstupné 40 Kč dospělí / 20 Kč děti, studenti a senioři.

Občerstvení zajištěno.

Pořádá Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Městysem Vysoký Chlumec, Milevským muzeem, Provaznickým muzeem v Deštné a Státním oblastním archivem Praha – Státním okresním archivem Příbram.

Akci podporují: Česká žula a.s., S-B s.r.o., ZD Krásná Hora n.Vlt. a.s., Pivovar Vysoký Chlumec, Sedlčanské technické služby s.r.o., MB komplex s.r.o., D.I. SEVEN a jiní.