Den řemesel ve Skanzenu Vysoký Chlumec

16.08.2014 10:00

Již posedmé se v sobotu 16. srpna koná Den řemesel ve Skanzenu Vysoký Chlumec, prezentace venkovských lidových staveb a tradiční řemeslné dovednosti. Budou představena řemesla spojená s venkovským hospodářstvím a lidovým stavebnictvím, například tesařství, kovářství, nanášení hliněných omítek, kamnářství, řezbářství, výroba dřevěných násad k zemědělskému nářadí, výroba dřevěných píšťal, hrnčířství, výroba skleněných vinutých perlí, paličkování, provaznictví, košíkářství, sedlářství, včelařství a svíčkařství, výroba kozího sýra, výroba z kukuřičného šustí, pečení chleba v peci.

K dobré pohodě zahrají hudební soubory:

- písničkář Petr Vašina
- Tereza a Dan Švecovi
- skupina Naopak 
- skupina Devítka


Program začíná v 10 a končí v 17 hodin, prohlídka areálu (tento den pouze individuálně, bez průvodce) je možná od 9 do 18 hodin.

Ve 14 hodin proběhne slavnostní Křest sborníku Podbrdsko sv. XXI.

Vstupné 40 Kč dospělí / 20 Kč děti, studenti a senioři.

Občerstvení zajištěno

Pořádá Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Městysem Vysoký Chlumec, Pivovarem Vysoký Chlumec, Milevským muzeem v Milevsku, Provaznickým muzeem v Deštné a Státním oblastním archivem Praha – Státním okresním archivem Příbram.