Prohlídkové trasy

Prohlídková trasa A (cca 90 minut) – soubor lidových staveb:

stodola z Mašova – obytný dům z Arnoštovic, špýchary z Počepic, holubník z Pojezdce – obytný dům z Mašova, špýchar z Ratiboře, kolna z Arnoštovic, polygonální stodola z Podolí – obytný dům z Jíví, hospodářský objekt z Olbramovic-Městečka – velký včelín ze Sedlčan, malý včelín ze Semtínku, obytný dům z Obděnic.

Prohlídková trasa B (cca 60 minut) – vybrané objekty trasy A:

obytný dům z Amoštovic, dva špýchary z Počepic, obytný dům z Mašova, víceboká stodola z Podolí u Vojkova, vodní mlýn z Radešic, vodní pila z Dolní Sloupnice